Shell Rimula R1 50 209 Litre

 GÜVENİLİR YAĞLAMA

Shell Rimula R1, Dinamik Koruma (Energised Protection) yağlarında güvenilir ve istikrarlı yağlama
performansı sağlamak üzere motoru aşınmalara karşı koruyan, performansı ispatlanmış katıklar kullanılmaktadır. Turboflarjsız motorların günlük kullanımı için uygundur.

TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Shell Rimula R1 10W 30 40 50
Kinematik Viskozite
@ 40 °C cSt. 37.4 91.3 139 211.0
100 °C cSt. 5.7 10.8 14.4 19.0
(ASTM D 445)
Viskozite ‹ndeksi 100 102 102 101
(ASTM D 2270)
Yo¤unluk @ 15°C kg/l 0.876 0.891 0.895 0.900
(ASTM D 4052)
Parlama Noktası °C 219 242 250 252
COC (ASTM D 92)
Akma Noktası °C -33 -18 -9 -9
(ASTM D 97)
• GÜVENİLİR YAĞLAMA
DİNAMİK KORUMA
Motorunuzun değişken ihtiyaçlarına uyum sağlar