Shell Advance Ax7 4T 15W-50 - 1 Litre

Özellikle 4 zamanlı motosiklet motorları için
geliştirilmiş, çok iyi koruma, sorunsuz dişli kutusu ve kavrama sağlayan
sentetik bazyağlı bir motor yağıdır. Ürün önde gelen tüm motosiklet
üreticilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
• Çok iyi koruma: Motosikletler
için özel olarak geliştirilmiş özel
formülasyonu sayesinde çok iyi
koruma sağlar. Bu sayede motor
ömrü uzadığı gibi orjinal performans
seviyesini kullanım ömrü boyunca korur.
• Daha yumuşak kavrama ve vites operasyonu: Sessiz ve
yumuşak vites geçişleri tüm motosiklet kullanıcıları tarafından
onaylanmaktadır.
• Düşük yağ tüketimi: Özel seçilmiş bazyağ ve özel formülasyonu,
yağın uçuculuğunu ve buna bağlı eksiltmeleri minimuma indirir.
• 4 mevsim motor yağı: Formülasyonu ürünün tüm hava koşullarında
4 mevsim kullanılabilmesini sağlar.
Shell Advance VSX 4, özellikle 4 zamanlı motosiklet motorları için
geliştirilmiş, çok iyi koruma, sorunsuz dişli kutusu ve kavrama sağlayan
sentetik bazyağlı bir motor yağıdır. Ürün önde gelen tüm motosiklet
üreticilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.
Shell Advance VSX 4
Sentetik Teknolojili 4 Zamanlı Motosiklet Yağı

Advance VSX 4 10W-40 15W-50
SAE Viskozite S›n›f› 10W-40 15W-50
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@ 40 °C mm2/s 94.2 142.2
100 °C mm2/s 14.46 19.5
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 159 157
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ASTM D 4052 871 870
Parlama Noktas› COC °C ISO 2592 228 218
Akma Noktas› °C ISO 3016 -33 -27