Po Süperşarj Sae 40 16 Kg

Tek Dereceli Üstün Kaliteli Dizel Motor Yağı
Tanımı
Yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katık eklenerek formüle edilmiş, yüksek viskozite indeksli
tek dereceli üstün kaliteli bir yağdır.
 
Kullanıldığı Yerler
 İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü dizel motorlarında kullanılır.
 
 
Özellikleri ve Faydaları
 Ağır çalışma şartları altında depozit oluşumunu en aza indirir, aşınmayı önler. 
 Yüksek viskozite indeksli olduğundan düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur. 
 Metal yüzeyler üzerinde yağ filmi oluşturarak yüzeyi asidik artıkların kimyasal etkisinden korur. 
 Motor içerisine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önler. 
 Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
 Yüksek sıcaklık ve yük altında aşınmayı en az düzeye indirir.
 Yeterli TBN değeri sayesinde yakıttaki kükürtten oluşabilecek asidik maddeleri nötralize eder.
 Yağ değişim periyodlarının uzamasına yardımcı olur, işletme giderlerinden tasarruf sağlar.
 
Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF/CF-4/SG 
MIL-L-2104D, Allison C3, CAT TO-2
 
Tipik Özellikleri
SAE Viskozite Sınıfı 10W 30 30 (20 TBN) 40 50
Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM 4052 0,880 0,887 0,901 0,900 0,905
Parlama Noktası COC, °C ASTM D 92 212 248 264 266 270
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s 
100°C'de mm2/s
ASTM D 445 31,61
5,54
84,41
10,26
94,22
11,06
125,14
13,17
223,21
19,5
Viskozite İndeksi ASTM D 2270 110 104 102 98 99
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -30 -18 -24 -15 -12