Po Spesiyal Sae 30W 180 Kg

Tek Dereceli Dizel Motor Yağı
Tanımı
Parafinik esaslı baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen, yüksek viskozite indeksli tek dereceli motor yağıdır.
 
Kullanıldığı Yerler
 Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel motorların karterlerinde kullanılır.
 
 
Özellikleri ve Faydaları
 Tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar. 
 Ağır yük altındaki motoru yüksek film direnci sayesinde oksitlenme ve aşınmaya karşı korur.
 İçerdiği katıklar sayesinde metal yüzeylerde paslanma ve korozyonu önler.
 Yanma odası depozitlerini en aza indirerek piston vernikleşmesine karşı koyar.
 Motoru temiz tutarak performans kaybını engeller.
 Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, köpürmez.
 
Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CB/SB 
MIL-L-2104A Suppl.1
 
Tipik Özellikleri
SAE Viskozite Sınıfı 10W 30 40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml ASTM 4052 0,87 0,88 0,89
Parlama Noktası COC, °C ASTM D 92 218 256 270
Kinematik Viskozite
40°C'de mm2/s 
100°C'de mm2/s
ASTM D 445 34,06
5,64
100,6
11,16
144,8
14,12
Viskozite İndeksi ASTM D 2270 103 96 94
Akma Noktası, °C ASTM D 97 -30 -21 -15