Petroyağ Edm Sc Fluid Elektro Erezyon Yağı

* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez. EDM SC Açıklama Tavsiyeler ve Uyarılar Ambalaj Teknik Özellikler EDM SC, yüksek alevlenme noktasına sahip, düşük viskoziteli, üstün oksidasyon kararlılığına sahip kokusuz bir yağdır. Elektro erezyon tezgâhları için özel olarak geliştirilmiştir. Kolaylıkla filtre edilerek metal parçacıkları dibe çökertir. Paslanmaya karşı dayanıklıdır ve metalin işlenmesinde verimi artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS’ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.
160 kg fıçı, 810 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.


 Elektro erezyon tezgâhlarında iş parçası ile kesici ucun arasında oluşan şerare üreten bölümde, bu özelliklere sahip yağ dışında hiçbir yağ kullanılmaması gerekir.
 • İş parçası ile kesici ucun, içinde gaz yağı bulunan petrol esaslı yağlarla soğutulması sırasında pompa arızası ile şerare açıklığının ortaya çıkması halinde yanma / patlama meydana geldiği, bunun da ısıdan dolayı meydana gelen yağ buharını alevlendirdiğini tecrübeler göstermektedir.
• Bu nedenle yüksek alevlenme noktalı elektro erezyon yağı kullanılması halinde her türlü emniyet sağlanmış olmakta ayrıca alınan verim azami ölçüde artmaktadır.