Mobiltac 325 Nc 208 Litre

Nc geniş bir yelpazedeki açık dişli ve madencilik uygulamaları için tasarlanmış ekstra yüksek performanslı, kurşun içermeyen, solventli tip, kıvamlı yapıda yağlardır. Yapısında klorin içermeyen, en düşük sıcaklıklarda bile akışkanlığı koruyan uçucu solvent bulunur. Uygulandıktan sonra bu seyreltici buharlaşır ve servis ömrü boyunca kıvamını koruyan esnek, yapışkan ve yüksek mukavemetli yağlayıcı kalır. Mobil Tac 325 Nc , sınır koşullarda oldukça iyi yağlama sağlayacak şekilde aşırı savrulmaya dayanıklı ve böylelikle aşınmaya karşı koruma, viskoz yapıda kesintisiz bir yağ tabakası oluşturacak şekilde dişliler ve diğer makine elemanları yüzeyine çok güçlü bir şekilde yapışır.
Mobil Tac 325 Nc soğuk havada katılaşma, sıyrılma veya pullanma yapmaz, kendi kendini toparlar ve dişli diplerinde katılaşmış birikinti oluşturmaz. Çok seyrek damlama veya savrulma gözlenir ve yağlayıcı solvent ile ıslatılmış bezlerle rahatlıkla temizlenir. Ürün yağmur, kar ve üretimde kullanılan su ile yıkanmaya dayanıklıdır. Parlama noktası yangın riskini en aza indirir. Bu yeni nesil dişli ve madencilik yağlayıcıları elle ya da otomatik yağlayıcılarla uygulanır. Mobiltac NC teknolojisi, dünya çapında birçok açık dişli kullanıcıları ve maden işletmecileri arasında çok yaygın kullanılan yağlayıcı olmuştur.
Özellikleri ve Faydaları
Mobiltac NC Serisi uzun yıllardır açık dişli ve diğer madencilik uygulamalarında büyük bir başarı ile kullanılmakta olan Mobiltac marka ürünler arasında en son teknolojik ilerlemeyi simgeler. Bu yeni teknoloji ürünleri, eski tip teknolojilere kıyasla önemli ölçüde çevre ve performans faydaları sağlamaktadır. Bu ürünlerin sağladığı özellikler ve potansiyel faydalar aşağıda verilmektedir:
Özellikler Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Ekipman aşınmasını ve arızaları azaltır, daha seyrek yağ değiştirme ve duruş gerektirir, bakım maliyetlerini düşürür Sınır yağlama koşulları altında dişli ve diğer makine elemanları için mükemmel koruma Düşük sıcaklıklarda rahat ilk çalıştırma imkanı verir ve
ön ısıtma maliyetini önler .Düşük sıcaklıkta mükemmel pompalanabilme .Sulu ortamlarda mükemmel koruma sağlar, plansız duruşları azaltır. Suda yıkanmaya karşı mükemmel dayanıklılık
En alt düzeyde savrulma ve damlama Ürün israfı azdır; yeni ürün maliyetini düşürür.Düşük sıcaklıklarda koruyucu yağ tabakasını muhafaza eder. Düşük sıcaklıklarda sıyrılma veya kabuklanma yapmaz .Geleneksel solvent veya temizleme maddeleri ile Daha güvenlidir ve bakım maliyetlerini düşürür rahatlıkla temizlenebilir.
Kullanım Yerleri
Mobil Tac 325 Nc geniş bir yelpazedeki açık dişli ve madencilik uygulamalarına yönelik tasarlanmıştır:

• İçinde yüksek viskoziteli baz yağ bulunan Mobil Tac 325 Nc çimento fırınları bilezik dişlileri ve cevher işleme tesislerindeki büyük dişliler gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan ağır hizmet açık dişlilerin yağlanması için önerilir
• Mobil Tac 325 Nc ile aynı uygulamalar için önerilir. Bu yağ, yapısındaki daha fazla seyreltici
ile daha düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanılabilecek düşük viskoziteye sahiptir
• Mobil Tac 325 Nc asgari çalışma sıcaklıkları, sırasıyla, -1ºC ve -18ºC düzeyindedir
Tipik Özellikleri
Mobiltac NC Serisi 375 NC 325 NC
Görünüş Akışmaz, yarı sıvı, siyah Akışmaz, yarı sıvı, siyah
Viskozite, ASTM D 445
cSt @ 40ºC, Solventli 5000 1500
cSt @ 100ºC, Solventsiz 1260 1000
Parlama Noktası, ºC, ASTM D 92 121 100
Özgül Ağırlık @ 15.6ºC kg/l, ASTM D 4052 0.96 0.95
Maksimum Kullanım Sıcaklığı, ºC 115 93
Sağlık ve Güvenlik
Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS’ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya Internet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır.
Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.