Mobil Gear Shc 22 M 208 Litre

Mobilgear SHC 22M özellikle ağır yükler altında ve esas olarak sınır yağlama koşullarının söz konusu olduğu dişlilerde kullanılmak üzere tasarlanmış üstün performanslı ultra yüksek viskoziteli sentetik yağlayıcılardır. Bunlar, yüksek viskozite sınıflarında bile benzersiz düşük sıcaklık akışkanlığı sergileyen sentetik esaslı baz yağlar kullanılarak formüle edilmişlerdir. Bu ultra yüksek viskoziteli ürünler uzun mesafelere pompalanabilir ve ekipmanların standart püskürtme yağlamalarında kullanılabilir. Yüksek viskozite indeksleri ve özgün katık sistemleri bu ürünlere benzersiz ısıl/oksidasyon özellikleri vermiş ve çok yavaş devirli dişlilerde bile gerek yüksek ve gerekse düşük çalışma sıcaklıklarında mükemmel bir performans sergilemelerini sağlanmıştır. Katık formülasyonu, aynı zamanda mükemmel EP ve aşınmaya karşı koruma performansı ile pas ve korozyona karşı koruma sağlar. 

Mobilgear SHC 22M  Falk Corporation tarafından kış ve yaz sınıfı için fasılalı dişli yağlaması amacıyla belirlenen asgari viskozite gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu yağlar asfaltik yapıda olmamasına ve sentetik ürünler olmasına rağmen AGMA 14R ve 15R yağlayıcı numaraları ile belirlenen viskozite gereksinimlerini de karşılamaktadır. Mobilgear SHC 22M içinde herhangi bir solventle rafine edilmiş veya asfaltik baz yağ içermez.


Özellikleri ve Faydaları 
Mobilgear SHC 22M yağlayıcılar, içerdikleri yenilikler ve sergiledikleri performans açısından dünya çapında ün kazanmış SHC marka ürünlerin önde gelenleri arasındadır. Bu bilimsel olarak tasarlanmış sentetik yağlar, tüketicilere benzersiz yağlayıcı ürünleri sunmak üzere ileri teknolojinin kullanılmasındaki  kararlılığımızın bir göstergesidir. Mobil SHC 22M yağları mineral baz yağların sağlayamayacağı faydaları (özellikle aşırı sıcak veya soğuk sıcaklıklar altındaki işletim koşullarında) sunmakla kalmayıp ayrıca üstün performans özellikleri ve müşteri fayda sağlayan mükemmel ürünlerdir.

Ürün formülasyonundan sorumlu bilim adamlarımız, şok yükleme koşulları altında bile mükemmel EP ve aşınmaya karşı koruma özellikleri elde etmek için baz yağını güçlendiren özel katkı maddelerinin bir araya getirildiği bu yenilikçi bileşimi geliştirmişlerdir. Bu şekilde elde edilen yağlayıcılar, ekipman üreticilerinin değerlendirmeleri, müşteri saha testleri ve ticari kullanım açılarından mükemmel performans sergilemişlerdir. Bu ultra yüksek viskoziteli ürünler özellikle düşük devirli, yüksek yükler altındaki ve yüksek sıcaklıklardaki koşullara uygundur ve geleneksel ürünlere kıyasla mükemmel dişli ve yatak koruma, uzun yağ ömrü ve bütün yıl boyunca mükemmel kullanıma olanak sağlamaktadır.

Mobilgear SHC 22Mayrıcalıklı özellikleri ve potansiyel yararları aşağıda verilmektedir:


 

 
Özellikler
 
Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Kalın EHL akışkan film oluşumu ve özel katıkları ile benzersiz yük taşıma, aşınmaya karşı koruma ve yapışma özellikleri sağlar Dişli ömrünü uzatır, duruşları azaltır, bakım ve yedek parça maliyetlerini düşürür
  Solvent tipi ürünlerde görülen solventi tutma ve düşük viskozite problemine neden olmaz
  Yarı-akışkan gres ürünlere göre daha kalın EHL film kalınlığı oluşturur
Ortam sıcaklıklarında mükemmel pompalanabilme özelliği Pompa değiştirme maliyetini düşürür
Mevcut yağ püskürtme donanımında kullanılabilme Asfalt tipi veya yarı-gres ürünlerden sistem dönüşüm maliyetini düşürür
Greslere göre daha az miktarda kullanım, asfalt/solvent esaslı ürünlere göre daha az atık Yağ tüketimi azalır ve yoketme maliyetini düşürür
Katı maddeler veya asfalt tipi reçine içermez Diş dibinde katı birikintilerinin olmayışı duruş ve bakım maliyetlerini azaltır
Açık renkli ürün Dişli kontrolu öncesi temizliği gerektirmez
Solvent içermez Solvent içermemesi nedeniyle daha fazla güvenlidir

Kullanım Yerleri 
Uygulama Esasları: Normal olarak, asfalt tipi veya gres ürünlerinden Mobilgear SHC 22M’ye dönüşüm püskürtme ekipmanlarında herhangi bir değişikliği içermeyen basit bir işlemdir. Bu sentetik ürünlerin açık renklerinin sağladığı avantajdan yararlanmak için dişlilerin iyice temizlenmesi önerilir. Yağ dönüşümü için Mobil temsilcinize baş vurunuz. 

Mobilgear SHC 22M özel olarak ağır yüklü, düşük devirli, sabit döner makinelerin tahrik ünitelerinde kullanılan açık dişli sistemlerinin yağlanmasında kullanılır. Ürün uygulaması sprey sistemle yapılır. Özel uygulamaları arasında yer alanlar:


Tipik Özellikler 
 

Mobilgear SHC

22M
 
ISO Viskozite Sınıfı    
Vsikozite, ASTM D 445    
cSt @ 40ºC 22,000  
cSt @ 100ºC 700  
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 180  
Akma Noktası, ºC, ASTM D 97 6  
Parlama Noktası, ºC, ASTM D 92 240  
Özgül Ağırlık @ 15.6ºC kg/l, ASTM D 1298 .89  
Pas Testi, ASTM D 665 B, Deniz Suyu Geçer  
Bakır Şerit Korozyonu, 100ºC'de 3 saat, ASTM D 130 1B  

Sağlık ve Güvenlik 
Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya internet aracılığıyla sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.