Bp Transcal N - 15 Kg

Transcal N’in basınç altında çalışmayan kapalı devre sirkülasyonlu ısıtma sistemlerinde kullanımı tavsiye edilir. Gıda, plastik, yapı malzemeleri, boya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Isı transfer sıvısının sıcaklığının 320°C’yi, ısıtma yüzeyindeki film sıcaklığının ise 340°C’yi geçmemesine dikkat edilmelidir. (Genel kızgın yağ sıcaklıklarının 43°C’lere vardığı sistemlerde sentetik esaslı Transcal SA kullanılmalıdır.) Sisteme Transcal N konulmadan önce kaçakları önlemek için basınç testi uygulanmalıdır. Daha sonra sistem Transcal N ile sirküle edilip tekrar boşaltılmalı ve yeni Transcal N ile doldurulmalıdır. Sistemin çalkalanması için kesinlikle su kullanılmamalıdır. Doldurma işlemi genleşme tankındaki yağ seviyesinin normal çalışma sıcaklığında olması gereken seviyenin %30-45’ine gelmesine kadar devam edilir. Sıcaklığın sistemin normal çalışma sıcaklığına yükseltilmesi aşamasından önce sistemde kalan tüm hava vakumlanmalıdır. Mineral yağlar ısınınca genleşecekleri için sistemde mutlaka genleşme tankı bulunmalıdır. Bu tank yağın açık atmosfer ile temasta olabileceği tek muhtemel noktadır. Transcal N’in çok iyi oksidasyon önleme özelliği olmasına rağmen genleşme tankındaki yağın sıcaklığı özellikle bu noktada 50°C’yi geçiyorsa yağın hava ile temasının engellenmesi için sistemde yüzer kapak bulundurulmalı veya yağın azot gaz perdesi ile açık atmosfere teması engellenmelidir. Teknik tablolarda yer alan parlama ve yanma noktası, belirli ortam koşullarında ve test düzeneklerinde yapılmış standart testler sonucu belirlenen değerlerdir. Isı transfer sisteminde kullanılan Transcal N’in, bu değerlerin çok üzerinde daha önceden belirtilen sıcaklıklara kadar kullanılmasında herhangi bir sakınca ve tehlike yoktur.

Özellikleri
  • Termal kararlılığının ve iletkenliğinin yanı sıra ısı transfer katsayısının da yüksek olması kullanıldığı sistemin verimli ve etkin çalışmasını sağlar.
  • Sistemin soğuk olduğu ilk çalışma esnasında dahi kolayca sirkülasyon yapar.
  • Uzun ve sorunsuz servis ömrüne sahiptir.
  • Oksidasyona karşı etkili koruma sağlar.